Game #818131

Get replay
4 downloads

-45 X
-2 TS

FetAA
88% | 1261 X | 1474 TS

-63 X
-3 TS

eWeresT
70% | 1128 X | 1404 TS

-66 X
-3 TS

Momdsiw
58% | 1108 X | 1317 TS

-55 X
-16 TS

Spicyblack
NEW | 1017 X | 1106 TS

-36 X
-18 TS

Worm-Ap
NEW | 997 X | 1034 TS

+36 X
+2 TS

creeeeeee
70% | 1192 X | 1357 TS

+69 X
+13 TS

Watari
66% | 1115 X | 1379 TS

+51 X
+4 TS

najk
53% | 952 X | 1423 TS

+47 X
+23 TS

fUNCh
44% | 1108 X | 1206 TS

+70 X
+4 TS

ATS_
32% | 938 X | 1257 TS

Chat log

00:00:19Watari -clear
00:00:21eWeresT whats the plan
00:00:21Momdsiw voitetaako
00:00:21FetAA plan is me pwn u follow
00:00:21Watari ban alche, dusa?
00:00:21eWeresT meh
00:00:21creeeeeee pl
00:00:21creeeeeee buuut
00:00:21creeeeeee hmm
00:00:21eWeresT i was thinking about banning/picking
00:00:21Watari i can play storm/alche
00:00:21FetAA bannadu
00:00:21creeeeeee y
00:00:21Watari or dusa
00:00:21creeeeeee -pl
00:00:21Momdsiw alkkemist
00:00:21fUNCh mingi fiider vastas teamis
00:00:21fUNCh ei tea mis selle noobiga saab
00:00:21eWeresT räägib peaaegu lastpick :D
00:00:21Momdsiw ban alkkemisti
00:00:21FetAA aa
00:00:23fUNCh no ma permabanned olnud suht
00:00:33eWeresT ei vabanda välja
00:00:36creeeeeee u play it thne i think
00:00:44creeeeeee watari
00:00:45Watari can i mid with storm
00:00:51ATS_ sure
00:00:56creeeeeee get alce mid?
00:01:00Watari so
00:01:03Watari u play alche or me
00:01:05creeeeeee sylla
00:01:07creeeeeee for me
00:01:13Watari -swap 1
00:01:14creeeeeee -swap 2
00:01:14eWeresT get slardar sandking puck clock jariko. some of those
00:01:18Watari ok i go mid
00:01:19creeeeeee omg
00:01:20eWeresT no need for fancy picking
00:01:21creeeeeee why void
00:01:21eWeresT :D
00:01:22fUNCh creo ime kokki
00:01:23Watari NICE PICK IDIOT
00:01:23ATS_ loooooooooool
00:01:25creeeeeee ffs
00:01:27Momdsiw bad pool
00:01:28Watari gameruiner fag
00:01:28ATS_ ff
00:01:29Momdsiw only melee
00:01:30Watari ff
00:01:31creeeeeee ff
00:01:36creeeeeee retard in team
00:01:43eWeresT moraly victory
00:01:46najk WOOPS
00:01:47eWeresT moral*
00:01:49Watari WOOPS
00:01:50Watari idiot
00:01:53Watari me mid
00:01:53najk i guess..
00:01:54creeeeeee woops my ass
00:01:59najk this sux
00:02:00najk ..
00:02:05FetAA wee
00:02:05eWeresT lastpick was tarded
00:02:06eWeresT :)
00:02:08FetAA bristle bot
00:02:09najk lanes
00:02:11najk ?
00:02:11FetAA no
00:02:13najk fuuuck
00:02:13FetAA brisitlle puck top
00:02:14creeeeeee alce mid
00:02:15ATS_ funch wards bot
00:02:18FetAA clcok trax bot
00:02:18ATS_ buy
00:02:19creeeeeee void sk bot
00:02:20ATS_ now
00:02:22eWeresT chicken
00:02:24Watari NO
00:02:24eWeresT fucking noob
00:02:26FetAA that trax will geed too much
00:02:27Worm-Ap sry
00:02:28FetAA orange
00:02:28Watari no 2 melee bot
00:02:29FetAA ur banned
00:02:34ATS_ funch wards
00:02:34Watari pointless
00:02:37creeeeeee well then sk top
00:02:37ATS_ buy now
00:02:38FetAA dont sell
00:02:40ATS_ giev
00:02:41FetAA buy it when 200
00:02:43Worm-Ap ..
00:02:43eWeresT god
00:02:45Worm-Ap y
00:02:48Worm-Ap sry
00:02:50Worm-Ap forgot
00:02:50eWeresT the mind boggels
00:03:01Watari sylla
00:03:03Watari i go radi?
00:03:06eWeresT picking trax ur forgot common sense?
00:03:07creeeeeee will see
00:03:08najk i go bot?
00:03:10najk lols
00:03:11Watari or you
00:03:14creeeeeee sk bot
00:03:15Worm-Ap misjaoks sa paugud?
00:03:16FetAA :D
00:03:24Momdsiw 'miss nbot
00:03:24eWeresT no on vaja rikkuda?:D
00:03:31najk my god
00:03:33najk sry guys
00:03:40Worm-Ap sa ei vastanud mulle, aga okei
00:03:41Momdsiw 'dd jakiroo
00:04:50najk mby i should pull
00:05:01creeeeeee y
00:05:08najk rly fucked up this game..
00:06:23Momdsiw just shoot ffs
00:06:41eWeresT need
00:06:42eWeresT that
00:06:44eWeresT chicken
00:06:45eWeresT asap
00:07:09Momdsiw rocket coming
00:07:17FetAA no chicken
00:07:18FetAA greattt mid
00:07:35Watari ss
00:07:39FetAA good
00:07:58ATS_ ss
00:08:05fUNCh wtf
00:08:12Momdsiw fuck
00:08:31eWeresT HAhaha
00:08:35creeeeeee :D:D
00:08:35eWeresT nice luck :D
00:08:39najk lol that's awesome
00:08:46eWeresT sellel pole % eks?
00:08:50fUNCh kus kana ?
00:08:52creeeeeee nope
00:09:01fUNCh chick ?
00:09:03eWeresT no siis on õigus kutsuda seda luckiks :D
00:09:14FetAA timing..
00:09:31Worm-Ap ss2
00:09:45FetAA crix was mid alrdy
00:10:19FetAA sry need chick firstm id
00:10:27eWeresT k
00:10:30creeeeeee jump
00:10:31najk oh
00:10:32creeeeeee and slow
00:10:37ATS_ wait
00:10:57FetAA take
00:11:03fUNCh cock ss
00:11:05Watari ss
00:11:09FetAA rune bottom
00:11:10FetAA take clock
00:11:11Watari yurn
00:11:17Watari re
00:11:17Momdsiw k
00:11:24FetAA to oalte i htink
00:11:24FetAA miss alche
00:11:34Momdsiw y
00:11:38Momdsiw care
00:11:39Momdsiw trax
00:11:39ATS_ ?
00:11:44Momdsiw alche got rune
00:11:53Watari yurn comin gotop
00:11:56FetAA omw
00:12:01FetAA hang on
00:12:01FetAA go
00:12:11FetAA zz
00:12:14FetAA u should
00:12:16FetAA kept still
00:12:17FetAA and not run
00:12:19FetAA :p
00:12:21FetAA u were lal most ful
00:12:26Spicyblack i was dead
00:12:29eWeresT i saw u too late
00:12:29FetAA not u
00:12:30FetAA bristle
00:12:32FetAA y
00:12:39ATS_ ss
00:12:41ATS_ yrn
00:13:05eWeresT sk still top
00:13:15eWeresT 3 top
00:13:27eWeresT rubne
00:13:29FetAA took
00:13:31eWeresT a
00:13:32eWeresT lol
00:13:56fUNCh anyone cares to gang trax ?
00:14:01ATS_ no
00:14:12Watari awww fog
00:14:49eWeresT i cant remember
00:14:50eWeresT does
00:14:52ATS_ yrn miss
00:14:53eWeresT vanguard stack
00:14:54eWeresT with me?
00:14:56ATS_ comminhg top
00:14:57Momdsiw ye
00:14:57FetAA y
00:14:59eWeresT k
00:15:02najk oh
00:15:08fUNCh rune top
00:15:11FetAA i come kill top soone
00:15:14najk should we try
00:15:15najk top?
00:15:16fUNCh yrn gets
00:15:23FetAA be rdy
00:15:34FetAA ..
00:15:34ATS_ care top
00:15:35FetAA dont
00:15:36ATS_ ss
00:15:36FetAA u can go on lane tt
00:15:39ATS_ still yrn
00:15:49FetAA whyy
00:15:50FetAA u scare
00:16:04eWeresT just dive
00:16:08eWeresT i can tank np
00:16:26ATS_ gj bot
00:16:34ATS_ dont know how to tp
00:16:46ATS_ go b and come top
00:16:48FetAA kkk
00:17:07ATS_ stop darming with ypur jakiro
00:17:20eWeresT ah u are oom
00:17:23Momdsiw y
00:17:27Watari i'm gonna go tank first
00:17:49Worm-Ap ss jaki
00:18:00Worm-Ap mb inc mid
00:18:01Momdsiw go sylla i ulti
00:18:03Momdsiw oh
00:18:28Momdsiw eiks battery osu invii
00:18:37FetAA ei näköjää
00:19:23ATS_ lets kill bot
00:19:39Momdsiw tule hakemaan
00:19:45FetAA k
00:19:45ATS_ care top
00:19:48FetAA tuun ja tuun
00:19:58FetAA omw
00:20:26Momdsiw no voi huoh
00:20:29FetAA blcok more
00:20:35FetAA dd lähtee pois ku furyy
00:20:48Momdsiw joo
00:20:57ATS_ dagger ready
00:20:59eWeresT im not farming and every gang is a fail.
00:21:00FetAA hope drow is fat
00:21:01eWeresT fun shit
00:21:05FetAA u should farm
00:21:07FetAA not gank
00:21:08FetAA -.-
00:21:09najk i get
00:21:11najk mom?
00:21:23eWeresT well
00:21:24najk someone..
00:21:25eWeresT 0 wards
00:21:26eWeresT doesnt help
00:21:27eWeresT :=
00:21:30FetAA askpuck
00:21:34Momdsiw cjheck
00:21:35Watari b
00:21:40Momdsiw it is ward
00:22:23Momdsiw sylla needs gank
00:22:27FetAA all need.
00:22:31Momdsiw sylla so lame hero
00:23:00Watari gj
00:23:05Watari push
00:23:05Momdsiw mm
00:23:07FetAA ff
00:23:13eWeresT we are playing 4v5
00:23:18FetAA well we have lastpick with trax
00:23:21FetAA its no chance allways
00:23:25FetAA its like 4 players
00:23:35Watari b
00:23:37najk guys
00:23:40Watari take rosh
00:23:41Watari all
00:23:43najk u didn't ban me right?
00:23:44Watari go rosh
00:23:47Watari nope :D
00:23:49najk i randomed void
00:23:49najk k
00:23:52Watari np
00:23:56Watari u've done wel
00:24:05Watari take
00:24:05Watari now
00:24:08FetAA stop following me with farms:p
00:24:10creeeeeee need to regen
00:24:11creeeeeee b4
00:24:16eWeresT needed to get away from bot
00:24:24eWeresT didint notice u went there
00:24:25Watari hmmm
00:24:27Watari should i take
00:24:38Watari or void
00:24:45creeeeeee u take alce
00:24:51Watari soon radi
00:24:58ATS_ b
00:24:59ATS_ b
00:24:59Watari well 2k but i get it fast
00:25:01ATS_ oom
00:25:45FetAA imba farms trax
00:25:50eWeresT :D[]DDD
00:25:52FetAA farming allgame allmost 3x wraith
00:25:53fUNCh top lvl2 ?
00:26:07Watari ?
00:26:09fUNCh tower
00:26:17fUNCh or wut we wait ?
00:26:22Watari wait i'll farm radi
00:26:23Watari then push
00:26:27Watari need recipe
00:26:30creeeeeee no need to wait tbh
00:26:46Watari well ye, but imo it's very good to have
00:27:12Spicyblack gg
00:27:14fUNCh go mid ?
00:27:16fUNCh i got meka
00:27:26FetAA ?
00:27:27FetAA rbsitle :D
00:27:28FetAA why u go back
00:27:30FetAA u survide
00:27:33FetAA <_<
00:27:41Watari i tank
00:27:43eWeresT whats the diffrence rly
00:27:59FetAA well its drow pick what lost
00:27:59Watari gg
00:28:15fUNCh meka soon
00:28:16Watari go get top
00:28:31eWeresT theres always 1 tardfuck who thinks he can play a carry every game. no matter what heroes are against
00:28:31ATS_ b
00:28:36Watari radi
00:28:45Worm-Ap sa mine arene
00:28:46FetAA thx for lose t raxes
00:28:56eWeresT kuhu ma arenen?
00:28:58najk get the invis
00:28:59najk rune
00:29:01eWeresT sa mingi 13 aastane?
00:29:01Momdsiw we all failed
00:29:03Worm-Ap paremuse suunas äkki
00:29:16fUNCh sul mingid examid ka tulevad creo ?
00:29:21creeeeeee jeap
00:29:22FetAA well i didnt failmid had nice farms
00:29:27fUNCh 2'nd invis ?
00:29:28Momdsiw well others
00:29:29eWeresT suht iroonilie on seda sinu käest kuulda
00:29:31eWeresT or wat
00:29:36Watari go
00:29:40Worm-Ap ma ei räägi praegu mängust idioot
00:29:51Worm-Ap suht eepiline on end välja elada siin
00:29:58eWeresT ega ma närvis pole :D
00:30:00eWeresT laps
00:30:14Worm-Ap no mis sa haugud siis?
00:30:16eWeresT lihtsalt huvitav jälgida siin
00:30:23Worm-Ap ära pritsi tatti siis
00:30:26eWeresT ma pigem õpetan
00:30:32Momdsiw :D
00:30:34Worm-Ap õpeta endale kombeid
00:30:38creeeeeee vahi kiirust
00:30:39eWeresT mis kombei?
00:30:43eWeresT sa ei saa aru?
00:30:47eWeresT et sa kaotad mänge
00:30:48Watari oops
00:30:49eWeresT neljale
00:30:53Watari wrong button
00:30:55eWeresT mitte üksi
00:30:56fUNCh got meka
00:31:19eWeresT kirjutasin:(
00:31:25eWeresT dav lõpetage ära see
00:31:35fUNCh fiider
00:31:37fUNCh mis whined
00:31:38eWeresT :D
00:31:46eWeresT veitsa peab ju
00:31:54eWeresT kui mõnel nupp ei noki
00:32:33FetAA :DD
00:32:48FetAA Creos bear bugged
00:32:51FetAA 100% entagle
00:33:14creeeeeee eezy
00:33:18najk gj
00:33:20najk gg
Show the full chat log