Game #811121

Get replay
4 downloads

+6 X
+6 TS

WANKmaster
89% | 1355 X | 1419 TS

+4 X
+4 TS

FetAA
83% | 1223 X | 1467 TS

-18 X
+9 TS

wodrock
60% | 1079 X | 1341 TS

+53 X
+6 TS

svents
29% | 951 X | 1230 TS

+40 X
+11 TS

Elderi
18% | 939 X | 1167 TS

+14 X
-4 TS

DviX
84% | 1272 X | 1444 TS

-32 X
-6 TS

McNabb
62% | 1043 X | 1397 TS

-2 X
-5 TS

eWeresT
59% | 1015 X | 1404 TS

-17 X
-13 TS

Muhammad
52% | 1183 X | 1196 TS

-43 X
-12 TS

BanTex
32% | 1057 X | 1155 TS

Chat log

00:00:03eWeresT rolts
00:00:06eWeresT soovin sulle
00:00:08FetAA cant lose with wank master!
00:00:08eWeresT head närvi
00:00:09DviX clock, viper and bane
00:00:11eWeresT palju närvi
00:00:12Muhammad cap can i mid?
00:00:14WANKmaster :D
00:00:15eWeresT elderi ja svents :D
00:00:15WANKmaster lol
00:00:18McNabb chen,phoenix,luna
00:00:18DviX what do you have?
00:00:22Muhammad storm
00:00:25eWeresT loong
00:00:26DviX no
00:00:27eWeresT online
00:00:28WANKmaster IMBA
00:00:28eWeresT dont
00:00:28BanTex mida
00:00:29WANKmaster STEIN
00:00:29Muhammad magina kunkka
00:00:33Elderi lich dk weaver
00:00:33WANKmaster ELDERISTEIN
00:00:35WANKmaster UND
00:00:37WANKmaster go lich
00:00:37eWeresT loong
00:00:38WANKmaster plz
00:00:38eWeresT swap
00:00:39DviX why
00:00:40McNabb phoenix anyone?
00:00:41DviX everyone
00:00:42eWeresT it
00:00:43DviX does
00:00:43WANKmaster only hero u can play mby
00:00:45Elderi i could weaver
00:00:46eWeresT i give u lina
00:00:46Muhammad can i mid cap??
00:00:47DviX wanna go carry in sd?
00:00:47eWeresT or sven
00:00:48Elderi but
00:00:49wodrock :_D
00:00:49WANKmaster never
00:00:49BanTex for what sawp?
00:00:50WANKmaster go
00:00:50McNabb HURRY
00:00:51DviX not with storm
00:00:51svents aa,skele,ursa
00:00:51WANKmaster weaver
00:00:52Elderi i can
00:00:53Elderi also
00:00:53eWeresT lina
00:00:54eWeresT or sven
00:00:55DviX PLZ
00:00:55Elderi dk
00:00:56eWeresT what u want
00:00:57Elderi but lich
00:00:57DviX PICK MORE SHIT
00:00:58Elderi ok
00:00:59Muhammad lunkka then?
00:01:00Elderi this time
00:01:01WANKmaster svents
00:01:01WANKmaster sk
00:01:03Muhammad kunkka
00:01:05eWeresT loong
00:01:08eWeresT what u want
00:01:10eWeresT lina or sven
00:01:16FetAA ttadattada
00:01:24BanTex dont want
00:01:27eWeresT ära aja sitta
00:01:30eWeresT sa ei carry seda
00:01:30BanTex ei taha
00:01:31eWeresT see kidnel lost
00:01:31FetAA can i solo bot
00:01:32eWeresT :S
00:01:32Elderi i can solo em mid
00:01:33WANKmaster mä oon mid
00:01:34eWeresT miks sa nussid
00:01:37Muhammad me mid
00:01:39BanTex seda arvad sina et lost
00:01:41DviX not
00:01:41Muhammad ?
00:01:44DviX go get more carry
00:01:53eWeresT minge vittu siis
00:01:57DviX õige kah
00:01:57FetAA -invokelist
00:01:57DviX :DD
00:01:58eWeresT mingid retid
00:01:59Elderi lol im bot dtin again
00:02:01WANKmaster cent
00:02:02WANKmaster pull
00:02:03eWeresT võtavad carrysi
00:02:04Muhammad omg DOOOOD riki???
00:02:05Muhammad whyy?
00:02:06McNabb gogogo
00:02:19Muhammad that was fail pick
00:02:21svents and lich let me farm pls
00:02:21DviX i'll give you candy if you carry this
00:02:28eWeresT ma ei anna sulle ühtegi creepi
00:02:29eWeresT arvesta
00:02:30FetAA so before 6 i dont have anyspell on invoker?
00:02:33FetAA whaat
00:02:40BanTex eks n2is
00:02:49FetAA -invokelist
00:03:00McNabb i upll
00:04:56WANKmaster GJ
00:05:05eWeresT uskumatu :D
00:05:06McNabb fail
00:05:10Elderi wtf
00:05:10svents gj :D
00:05:14Elderi happen
00:06:21DviX mid miss
00:06:22DviX care
00:06:24svents get mana and kill luna
00:06:25WANKmaster lets kill
00:06:37DviX care
00:06:38DviX mid gone
00:06:40DviX with rune prolly
00:07:05WANKmaster 'get
00:07:05WANKmaster b
00:07:26svents that was bad :S
00:07:27eWeresT fuck
00:07:31eWeresT jookse eemale must
00:07:34eWeresT et ma saan blinkida
00:07:39eWeresT pole kasu kui me koos
00:07:53McNabb ss morph
00:07:55WANKmaster miss
00:07:55WANKmaster mid
00:07:56McNabb and lich
00:08:02WANKmaster re
00:08:30DviX morph got rune
00:08:30DviX care
00:08:39Muhammad can i mid cap?
00:08:41WANKmaster miss
00:08:41WANKmaster mid
00:09:10svents ss21
00:09:12svents ss2
00:09:15svents ss1
00:09:36DviX trax sa ei taju üldse biiti w
00:09:37Elderi gj
00:09:57eWeresT mia sa loodad
00:10:40FetAA i can sunstriek mid
00:10:57svents fck u :D
00:10:57FetAA -invokelist
00:11:07eWeresT sa paned 2 gc pasemat pelaja ühele liinile ja nad omavad :D:D
00:11:17eWeresT double negative = positive vist
00:11:19svents noobid vastas ju :D:D
00:11:47eWeresT 3 bot
00:11:48eWeresT still
00:11:54Muhammad omw bot gang
00:12:17wodrock ffs elderi
00:12:24wodrock dont make attacks like that
00:12:25eWeresT kena
00:12:48FetAA i suck with invo so hope morph and svents carry
00:12:53FetAA -invokelist
00:13:06DviX mid miss
00:13:26BanTex re mid
00:13:42BanTex mis mid
00:13:51BanTex re
00:13:53eWeresT why so much fucking hate
00:14:01Elderi :DDd
00:14:10DviX miks cold arrows
00:14:12DviX madalam on?
00:14:21Elderi now hate
00:14:23Elderi i have ulit
00:14:26Elderi where cast
00:14:29Elderi blink map
00:14:37eWeresT oom
00:14:40DviX get out of my way, let me hook
00:14:53eWeresT asd
00:15:17BanTex 2ra kasuta mu herod
00:15:19BanTex tra
00:15:25wodrock nobody's watching what's happening b ot?
00:15:29wodrock 0 tps
00:15:30FetAA sniper
00:15:33DviX can someone get wards?
00:15:34McNabb :D
00:15:43eWeresT KUIDAS sk lvl 9 on
00:15:48eWeresT -ma
00:15:55eWeresT a
00:15:58eWeresT ma ise maha j22nud
00:15:59eWeresT gg
00:16:03WANKmaster ioh plz
00:16:08FetAA cmon morphh
00:16:10DviX ise panid faili :DD
00:16:12FetAA i said i cant carry
00:16:13WANKmaster ma tean
00:16:26FetAA -invokelist
00:16:27DviX tule eest
00:16:28WANKmaster then why u pick invoker if u dont know how to play him ?
00:16:33FetAA to learn?
00:16:41WANKmaster svents
00:16:46WANKmaster miks sa jäed sinna ?
00:17:02svents mai arvestanud managa :S:S
00:17:11svents vanal skl võttis 100 mana ulti :S
00:17:15WANKmaster YEAH
00:17:23svents nüüd 140 nõme :S
00:17:49DviX anyway leave the rune for me
00:18:19DviX omw bot
00:18:30McNabb no dust
00:19:38FetAA wave
00:19:41FetAA ..
00:19:43DviX oom
00:19:43FetAA i can sunstrike
00:19:52WANKmaster wtf sunstrile ?
00:19:52WANKmaster :D
00:19:54WANKmaster use qqq
00:19:58WANKmaster cold snap
00:20:05FetAA -invokelist
00:20:09WANKmaster go
00:20:10FetAA k
00:20:11WANKmaster elderi
00:20:21McNabb hi
00:20:22WANKmaster :D:D:D:D:D:D::D
00:20:30Elderi o/ tower
00:20:34Elderi :DDDD
00:21:03svents reuse chicken
00:21:04DviX no ook
00:21:30DviX DDD
00:21:33DviX mad hooks
00:21:34DviX noh
00:21:41FetAA -
00:21:53svents need dust
00:22:11FetAA -ivnokelist
00:22:13FetAA -invokelist
00:22:14WANKmaster get
00:22:15WANKmaster wards
00:22:15WANKmaster plz
00:22:50eWeresT tra ma jäin nii järsku lvlitega maha
00:22:53eWeresT see nii ulme
00:23:23FetAA b
00:23:46FetAA -invokelist
00:23:51eWeresT OKKKKK
00:23:54svents :D:D
00:23:59FetAA .
00:24:01FetAA morpohlingg
00:24:21eWeresT :A::D:DD:D
00:24:23WANKmaster MIDA
00:24:28WANKmaster mis asi mult full mana
00:24:32WANKmaster ära võttis ?
00:24:34eWeresT box
00:24:36WANKmaster kasutasin wave
00:24:38WANKmaster ja kõik
00:24:42eWeresT cloki box
00:24:50eWeresT tõmblesid seal juures koguaeg
00:25:26FetAA -invokelist
00:25:43DviX get top tower
00:26:06wodrock gogog
00:26:07svents invoker u use meteor too?
00:26:43FetAA lol ihad nodmg
00:26:58Elderi fuck
00:27:22FetAA well morphling had a fucking tp
00:27:24FetAA and he couldnt come
00:27:24FetAA tt
00:27:26FetAA triplle kil
00:27:57eWeresT regen
00:27:59WANKmaster just oleks ära saanud ..
00:28:20FetAA -invokelist
00:28:23WANKmaster invoker
00:28:26WANKmaster use in fights
00:28:27WANKmaster emp
00:28:29WANKmaster and tornado
00:29:09FetAA grewat
00:30:06FetAA -invokelist
00:30:14DviX :DD
00:30:23DviX tra just oli relicu raha
00:30:27FetAA need to learn the spells -.-
00:30:33DviX sk dust btw
00:30:34svents omg
00:30:36WANKmaster ofc
00:30:36eWeresT k
00:30:39WANKmaster panin str morph
00:30:42WANKmaster mõtlesin mida vittu
00:30:45WANKmaster ei teegi dammi
00:30:46WANKmaster :d
00:30:49FetAA can sun strike
00:31:21WANKmaster just get some wards
00:31:22WANKmaster and
00:31:23FetAA riki on m yass
00:31:23WANKmaster dust
00:31:24WANKmaster or
00:31:30McNabb hi
00:31:51FetAA morph str
00:31:54McNabb Zzz
00:32:02FetAA morph str after :D
00:32:08FetAA :p
00:32:10eWeresT imege vittu
00:32:24svents ^^
00:32:28eWeresT dd
00:32:29FetAA -invokelist
00:32:38DviX ei märganud
00:32:43eWeresT ilmselgelt
00:32:43eWeresT :D
00:33:39FetAA u got dust
00:33:39FetAA ffs
00:33:42FetAA use :D
00:34:08WANKmaster leave
00:34:08WANKmaster rune
00:34:18WANKmaster well
00:34:21FetAA -invokelist
00:34:21WANKmaster we will lose late
00:34:23WANKmaster i think ..
00:35:34WANKmaster there
00:35:35WANKmaster is
00:35:35WANKmaster no
00:35:38svents riki diffu :S
00:35:38WANKmaster use of cent
00:35:41WANKmaster he only famrs
00:35:47WANKmaster and does nothing
00:35:47FetAA ah we has centt
00:35:48Elderi he has dagger
00:35:48FetAA forgot
00:35:48FetAA come
00:35:49Elderi he farms
00:35:59WANKmaster wtf is this shit .. :D
00:36:05wodrock :)
00:36:08Muhammad lets try push guys
00:36:22Muhammad gather mid
00:36:38Muhammad pink
00:36:40Muhammad b
00:36:44DviX trax tule
00:36:44Muhammad wait for all
00:36:45DviX ka
00:36:47DviX su silencit vaja
00:36:48BanTex ma ei sa yp
00:36:54BanTex tp*
00:37:02FetAA come
00:37:14DviX go
00:37:15FetAA no dust..
00:37:15eWeresT ajasin hotkeyd sassi:/
00:38:03FetAA wttf
00:38:05FetAA stupid invoker
00:38:06FetAA hitted u
00:38:09svents invoker max ur dmg
00:38:15svents u have imba dmg
00:38:18FetAA i know
00:38:23FetAA just changed wspell
00:38:24eWeresT kahma
00:38:45FetAA moprh
00:38:50McNabb should b
00:39:47FetAA lets go with 5
00:39:50Elderi y
00:39:52WANKmaster kill
00:39:54WANKmaster him
00:39:55WANKmaster wtf
00:39:57WANKmaster half hp
00:40:00McNabb b
00:40:35Muhammad why this fiucking team sleeping
00:40:59svents omfg
00:41:00FetAA crit!
00:41:32svents invoker u should make guinsoo :/
00:41:36McNabb new wards
00:41:37FetAA i do
00:41:39FetAA ofc
00:41:41FetAA vs mass carrys
00:41:46FetAA need 150 moar
00:41:46McNabb someone
00:41:51McNabb bought 3 times
00:42:25DviX morph 900 hp
00:42:28DviX krt panin skilli ära
00:42:31FetAA lets gnak
00:42:32FetAA come all
00:42:35DviX näita morphi
00:42:37DviX võtame käbe maha
00:42:38WANKmaster we got no wards
00:42:38DviX mul haste
00:42:40WANKmaster to gank with
00:42:49FetAA U GOt dust
00:43:00McNabb why u go 3
00:43:20BanTex tule veel aitama
00:43:39Elderi b
00:44:23DviX morph 700 hp
00:44:29eWeresT dust
00:44:30eWeresT ei saa
00:44:57FetAA -invokelist
00:45:03WANKmaster wodroc
00:45:05WANKmaster buy
00:45:06DviX linken blockib etherali ära?
00:45:06WANKmaster gem
00:45:06WANKmaster for
00:45:07WANKmaster urself
00:45:10wodrock yes
00:45:20BanTex vist jah
00:45:24FetAA 'lets finish
00:45:25FetAA all 5
00:45:27FetAA we can
00:45:41Elderi finish
00:45:42Elderi nao
00:45:46FetAA w8 cent
00:46:03McNabb we neeed 5
00:46:06McNabb not 4
00:46:23FetAA come
00:46:23FetAA come
00:46:29DviX help
00:46:44McNabb b
00:47:03FetAA go mid
00:47:05DviX krdi
00:47:06DviX invoker
00:47:06svents y
00:47:07DviX eksis ära
00:47:14FetAA 50s time
00:47:26BanTex gemm
00:47:28DviX sa morphi ära disabled siis peaks easy olema
00:47:28BanTex cent
00:47:30DviX aga tal 41 armor noh
00:47:42FetAA attakc tower
00:47:45eWeresT gem
00:47:45FetAA with ur sick dmg morph
00:47:45eWeresT gg
00:47:51BanTex ytlesin ju et gem cent
00:48:09FetAA me
00:48:37wodrock b
00:48:40FetAA why
00:48:41FetAA they 3
00:48:49wodrock 4
00:48:56DviX target morph
00:49:01FetAA omw
00:49:23FetAA go
00:49:23FetAA hlep
00:49:24FetAA we 5
00:49:25FetAA they 3
00:49:32eWeresT alati popidmind jah?
00:49:56McNabb I surrender! [1/5 of Scourge]
00:50:05McNabb fucking sd mode
Show the full chat log