Game #44023

Get replay
3 downloads

+16 X
+26 TS

Buugi
86% | 1201 X | 1193 TS

+18 X
+36 TS

jakkihirki
74% | 1279 X | 1158 TS

+16 X
+48 TS

Wormik
NEW | 1083 X | 1125 TS

+38 X
+38 TS

creeeeeee
NEW | 935 X | 1023 TS

+67 X
+47 TS

nimetu
NEW | 842 X | 983 TS

-46 X
-19 TS

FetAA
77% | 1117 X | 1223 TS

-16 X
-21 TS

hibalunt
NEW | 999 X | 1101 TS

-29 X
-18 TS

Gandalf
34% | 906 X | 1099 TS

-10 X
-17 TS

Kapo-
26% | 858 X | 1085 TS

-46 X
-18 TS

ihufa
37% | 1034 X | 1041 TS

Chat log

00:00:25ihufa rmk?
00:00:25ihufa shit pool
00:00:25jakkihirki xd mode?
00:00:25jakkihirki or basic rd?
00:00:25FetAA sry
00:00:25FetAA i ban
00:00:25Wormik Ban
00:00:25hibalunt XD was most voted
00:00:25Gandalf xd
00:00:25FetAA storm
00:00:25FetAA w
00:00:25Buugi i ban gyro
00:00:28hibalunt Storm & Gyro banned!
00:00:43FetAA whos b to the i
00:00:55FetAA mite jaksat pelin tylsintä heroa
00:01:02Buugi toi sun on kans :D
00:01:07FetAA siis pl on
00:01:11Buugi tiedän
00:01:13Buugi Mut toi sunki on
00:01:17ihufa go push team
00:01:17FetAA ei oo
00:01:23Gandalf me mid?
00:01:24creeeeeee 5v5 melee
00:01:25creeeeeee gogo
00:01:27FetAA no im
00:01:28ihufa no
00:01:36FetAA i get farm vs bala
00:01:38ihufa get tide
00:01:43ihufa good
00:01:45FetAA ihufa roam
00:01:47ihufa now push after 20 mins
00:01:48FetAA i farm
00:01:50ihufa no im going woods
00:01:51FetAA and end
00:01:51ihufa fetaa
00:01:57ihufa im going woods till level 11
00:02:02FetAA suck dick :D
00:02:09ihufa what do u think im goin to do
00:02:10ihufa lol
00:02:16FetAA dunno about u
00:02:17FetAA weird dude
00:02:20Wormik meni tank
00:02:24Wormik iz gut
00:02:31hibalunt pit pull as much as u can plz
00:02:38Gandalf NEVA
00:02:39Gandalf :D
00:02:42hibalunt -.-
00:02:45FetAA ai buugi
00:02:49ihufa wat's the best skillbuild for maiden?
00:02:49FetAA
00:02:50creeeeeee võta slowi lihtsalt
00:02:52Buugi ?
00:02:55creeeeeee oi kus hakkavad saama :D
00:02:59FetAA luulin et joku nooB balanar
00:03:04Gandalf lots of bracers'
00:03:05Buugi mä oon noob
00:03:08ihufa SKILLBUILD
00:03:12FetAA totta
00:03:18Gandalf lots of bracers
00:03:22ihufa ur a retard
00:03:30Gandalf lots of bracers
00:03:52ihufa ss bot
00:04:29ihufa gj man
00:04:37Kapo- i thought he was alone
00:04:42ihufa dude
00:04:49ihufa he was lvl 2
00:04:52ihufa even if he was
00:04:58ihufa u still can't kill him when he's invis
00:05:53jakkihirki get bird
00:05:56FetAA mniss
00:06:21ihufa tide
00:06:22ihufa farm
00:06:23ihufa man
00:06:56Buugi ss
00:07:16FetAA miss
00:07:19FetAA going bot with urne
00:07:55ihufa GO
00:07:55FetAA goign top
00:08:03creeeeeee amm didnt click on him
00:08:06creeeeeee nice tower
00:08:32creeeeeee charge mid
00:08:32Gandalf using chick
00:08:38creeeeeee coming
00:08:41ihufa mid omw
00:08:42jakkihirki cm miss
00:08:47ihufa go him
00:08:59FetAA didnt see cahrge on me
00:09:00ihufa miss?
00:09:01ihufa bara??
00:09:04hibalunt he died
00:09:10ihufa ok then don't say miss
00:09:17FetAA bala with invis
00:09:23FetAA buy me tp some1
00:09:24FetAA plz
00:09:25FetAA i buy back
00:09:27creeeeeee kill cm
00:09:29creeeeeee charged
00:10:06nimetu 2ss
00:10:08jakkihirki can you leave now?
00:10:12creeeeeee sure
00:10:29creeeeeee kill
00:10:35creeeeeee wait
00:10:37creeeeeee charge
00:10:41creeeeeee got ult
00:11:12FetAA MISS
00:11:17FetAA well
00:12:07hibalunt bala miss
00:12:29Gandalf so late maiden with that hold
00:12:30FetAA omw top
00:12:33ihufa lol
00:12:34ihufa eat dick
00:12:36FetAA kill bara
00:12:59Gandalf axe on route top
00:13:13Gandalf -cs
00:13:38creeeeeee i go regen
00:13:40creeeeeee and gang again
00:13:47FetAA hmm
00:13:51creeeeeee lol havnt got single kill :D
00:13:58Gandalf lol
00:13:59Gandalf nab
00:14:05Gandalf carri rylai
00:14:11ihufa whaT?
00:14:17nimetu tower
00:14:24FetAA come top
00:15:18creeeeeee get tide
00:15:24creeeeeee omw
00:15:25creeeeeee charged
00:16:04FetAA pl needs to die
00:16:05FetAA now when hes easy
00:16:08FetAA perma
00:16:11FetAA we win
00:16:14FetAA if pl goes down
00:16:19FetAA hes 777 hp
00:16:49FetAA pl has like 2.8k gold
00:16:50FetAA i think
00:16:55FetAA but hes 777hp still !
00:16:57ihufa not 2.7?
00:17:04FetAA 2780
00:17:33FetAA pl only problem :E
00:17:40ihufa just gotta push
00:17:42creeeeeee pit charged
00:17:42ihufa earluy
00:18:14creeeeeee ffs
00:18:27FetAA upg chick!
00:19:07creeeeeee dk charged
00:19:09creeeeeee coming
00:19:39FetAA well they gank me
00:19:40FetAA perma
00:19:44FetAA and we dont gank pl
00:19:57creeeeeee get sticks omg
00:19:59creeeeeee they got bristle
00:20:36ihufa B
00:20:36FetAA b
00:20:38FetAA :DD
00:20:44jakkihirki get bird
00:21:23Gandalf go mid
00:21:25ihufa push more towers
00:21:56FetAA b after
00:21:58FetAA tp bot
00:21:59FetAA with pit ulit
00:22:28FetAA pl just freefarming
00:22:36ihufa if we win before he gets strong
00:22:37ihufa then np
00:23:01FetAA well they have no chance if we keep pl down :O?
00:23:08ihufa we can't do that
00:23:11FetAA why :D
00:23:14FetAA he was 777hp
00:23:17FetAA 20misns
00:23:19ihufa cus everyone on this team sucks
00:23:36FetAA relicc<
00:23:47FetAA tide
00:24:50ihufa pit
00:24:52ihufa we push
00:24:52ihufa pls
00:25:27jakkihirki voitte ff
00:25:35jakkihirki menkää lähtee idlaa niin tullaa läpitte
00:25:50FetAA must be pro 20min freefarm
00:25:59jakkihirki eihän se freetä ollu
00:26:05FetAA juu ei
00:26:07FetAA nää jahtas sua
00:26:07jakkihirki sick linja
00:26:09jakkihirki tide cm
00:26:22Wormik bbbb
00:27:31FetAA flying?
00:27:48jakkihirki go take
00:27:49jakkihirki tower
00:27:50jakkihirki visage
00:27:52FetAA some1 tp bot
00:27:52ihufa gotta get movin
00:28:10FetAA tp bot:E?
00:28:19FetAA b
00:28:21FetAA need all
00:28:22FetAA B
00:28:27FetAA axe
00:28:55FetAA no wlying
00:28:59Kapo- -ii
00:29:13FetAA top pushes
00:29:14FetAA ineed to def
00:29:26creeeeeee 4
00:29:28creeeeeee ,5
00:29:28creeeeeee mid
00:29:33ihufa need 5 mid
00:29:34ihufa now
00:29:35ihufa or lost
00:29:36Kapo- what i should buy
00:29:42Kapo- any recommendations
00:29:42ihufa dagger
00:29:47Kapo- okay
00:29:50hibalunt we need to go y, i can tank pretty ok
00:29:55ihufa GO MID
00:29:56ihufa THEN
00:29:58FetAA k
00:30:14FetAA but pl solo psuhes rax top
00:30:37Wormik let him push then
00:30:50FetAA nee dall
00:31:17Gandalf tide used ulti?=
00:31:19ihufa ff
00:31:22Kapo- yep
00:31:25FetAA well
00:31:26ihufa go end pls
00:31:29Buugi y
00:31:30ihufa good game as always
00:31:30FetAA ff
00:31:31creeeeeee sexy axe
00:31:41ihufa how do i get these teams
00:31:42ihufa buugie
00:31:44ihufa Tell me
00:31:57Buugi u did fine
00:32:02Buugi not total rape
00:32:13ihufa lol
00:32:17ihufa we have best early game
00:32:22ihufa and at 28 min u rape us 5v5
00:33:07Wormik lets just end
00:35:03ihufa such a late shitulti :)
00:35:10ihufa and pit doesn't care
00:35:44FetAA ff guys
00:35:50ihufa done
00:36:40ihufa CAN U END???
00:36:48jakkihirki pitlord too good
00:37:14jakkihirki btw bara
00:37:17jakkihirki we have one ac already
00:37:19creeeeeee i know
00:37:52creeeeeee just bought hyper wont do ac
00:38:19Gandalf why dont tide have blink
00:38:27ihufa cus he's bad
00:38:28Kapo- because had no monay
00:38:32Kapo- untill now
00:40:13FetAA why no efef
00:40:18ihufa why
00:40:19ihufa should we?
Show the full chat log