Game #347021

Get replay
3 downloads

-45 X
-6 TS

Buugi
99% | 1437 X | 1480 TS

-16 X
-5 TS

FetAA
68% | 1088 X | 1298 TS

-14 X
-19 TS

Biggie
NEW | 1209 X | 1136 TS

-59 X
-17 TS

Misha
NEW | 1032 X | 1209 TS

-26 X
-13 TS

angryfin
43% | 1090 X | 1094 TS

+15 X
+7 TS

jakkihirki
93% | 1193 X | 1497 TS

+67 X
+42 TS

shorty
NEW | 1246 X | 1312 TS

+42 X
+23 TS

baN4nafiSh
64% | 1182 X | 1187 TS

+27 X
+9 TS

Nagash
57% | 1027 X | 1251 TS

+19 X
+36 TS

Arapiles
NEW | 1029 X | 1149 TS

Chat log

00:00:18Buugi iha jebat tiimit
00:00:18Arapiles i can play doom if u want
00:00:18baN4nafiSh dont ban doom, let them ban doom
00:00:18jakkihirki jooh on ihan vitun hyvä
00:00:18baN4nafiSh swap him if they dont
00:00:18jakkihirki doom
00:00:18Arapiles ....
00:00:18baN4nafiSh smart move
00:00:18Buugi viper
00:00:18Arapiles and please speak english this game
00:00:27baN4nafiSh wr
00:00:35FetAA BIGGIE
00:00:40Biggie ye?
00:00:45FetAA who are u
00:00:46shorty what should i take
00:00:53baN4nafiSh tide
00:00:53Biggie what do you mean
00:00:55jakkihirki what you want play
00:00:57FetAA any1 wants lina
00:01:01baN4nafiSh tide would rock
00:01:04Misha ur aka biggie?
00:01:07shorty u want tide?
00:01:09FetAA any1 lina?
00:01:13baN4nafiSh team want
00:01:14Biggie no
00:01:17Biggie im THE biggie
00:01:24FetAA biggie
00:01:25FetAA take
00:01:25jakkihirki you go mid
00:01:25FetAA lina
00:01:25Buugi tha biggy boi
00:01:26FetAA ?
00:01:27jakkihirki with weaver
00:01:27baN4nafiSh forest plz
00:01:28shorty ok
00:01:29Biggie k
00:01:30jakkihirki i can solo otp
00:01:30Biggie what
00:01:31baN4nafiSh wr top solo
00:01:32Biggie u want
00:01:32baN4nafiSh k
00:01:34FetAA sk
00:01:35Misha biggies favourite hero lina?
00:01:43FetAA me sk lane
00:01:43Biggie naw
00:01:46Biggie -swap 2
00:01:46FetAA biggie sk?
00:01:55FetAA u wanna play sk instead
00:01:56FetAA ?
00:01:57FetAA :D
00:01:57Biggie i could play lina
00:01:58jakkihirki more forest heroes :>>>
00:02:03Buugi pick zeus mid
00:02:05FetAA -swap 3
00:02:05Biggie sand is okay too
00:02:06Buugi he owns wr
00:02:07Biggie well
00:02:09FetAA give me then
00:02:09Buugi zeus last
00:02:09jakkihirki jäbät vähä hikoilee
00:02:10FetAA im not good
00:02:10Biggie lina then =D
00:02:12Nagash i never play furi in forst
00:02:12FetAA with sk
00:02:16FetAA better with lina
00:02:18Biggie swap back?
00:02:18Buugi angryfin mee midii tol
00:02:20FetAA -swap 2
00:02:22baN4nafiSh furi/tide lane gonn abe good
00:02:24Buugi ounailemaan
00:02:25Misha angry ostitko kanaa :(
00:02:25Biggie -swap 2
00:02:26FetAA im good but just played it
00:02:28FetAA not good if im bored
00:02:29jakkihirki y
00:02:29jakkihirki imba
00:02:29FetAA -swap 3
00:02:31Misha ostakaa kana
00:02:31FetAA i mean with sk
00:02:36Misha meikä osti wardit
00:02:38Arapiles i roam or lane?
00:02:39Buugi lina sk top
00:02:46jakkihirki what you want
00:03:03Arapiles kk lane
00:03:18Arapiles roam if furi can handle
00:03:22FetAA delaay
00:03:27Arapiles rune top maybe
00:03:27Biggie ye
00:03:30angryfin secx
00:03:33baN4nafiSh up
00:03:34FetAA and my fucking mouse
00:04:02FetAA HIIRI
00:04:04FetAA vittu älä ihmettel
00:04:06FetAA 11
00:04:10FetAA sec
00:04:31angryfin ty fuckers
00:04:33jakkihirki ax?E
00:04:38angryfin really.. fuck u
00:04:39baN4nafiSh failed pull
00:04:49angryfin vitun siistii
00:04:53shorty sahre hick
00:05:13Arapiles rdy?
00:05:14FetAA venaa
00:05:15FetAA oon afk
00:05:17FetAA alitan hiire
00:05:20Biggie ?
00:05:34FetAA not talking to u
00:05:40angryfin lowbobs unpause and gank mid with 3
00:05:41shorty wow
00:05:41angryfin :D
00:05:49Nagash wow?
00:05:50shorty no u
00:05:54Biggie lol
00:05:55Nagash read rules
00:05:56Biggie nice spins
00:05:58Nagash pasu not allwoed
00:06:05Nagash paus
00:06:08Nagash pause
00:06:17jakkihirki wow you are mannered
00:06:25jakkihirki upg chicken
00:06:55jakkihirki lina inc mid
00:06:55Nagash :D:D
00:06:56shorty nice
00:07:06Arapiles ss morph
00:07:08baN4nafiSh lina warded here
00:07:09FetAA lol
00:07:09Arapiles re
00:07:09jakkihirki tilt?
00:07:10Nagash morph needs gank
00:07:15baN4nafiSh wards
00:07:17Arapiles 2 bot
00:07:23FetAA :DD
00:07:46angryfin bob
00:07:46Nagash ooh
00:08:22baN4nafiSh took u long wr
00:08:27jakkihirki well
00:08:29FetAA my mouse
00:08:31jakkihirki i need to rest
00:08:31FetAA tilts
00:08:52FetAA im b
00:09:13shorty ss mid
00:09:27baN4nafiSh ss lina
00:09:29baN4nafiSh goign for me
00:09:35shorty zeus gets up rune care
00:09:46FetAA ok fine now
00:09:50FetAA pwn time
00:09:54angryfin omw top
00:09:56shorty care
00:10:01FetAA stun
00:10:10Buugi ss2
00:10:11Buugi bot
00:10:23jakkihirki lol
00:10:26FetAA osuks
00:10:30FetAA :DD lol ei ollu viewii
00:10:31jakkihirki ei
00:10:36jakkihirki missas mailin
00:10:52angryfin dive
00:10:55FetAA y
00:11:14jakkihirki imba
00:11:21FetAA pro
00:11:22baN4nafiSh -ma
00:12:28jakkihirki so bot is losing hard?
00:12:29Arapiles ss bot
00:12:34Arapiles y
00:12:37jakkihirki goodie
00:12:50Misha furion miss bot
00:12:52baN4nafiSh wards here
00:12:54baN4nafiSh keep forgetting
00:13:00baN4nafiSh no ulti on lina
00:13:12shorty gj
00:13:46angryfin ostakaa vaik obsuja
00:13:53angryfin lina obsut basee
00:14:05angryfin w/e
00:14:46FetAA coem
00:14:46FetAA sk
00:14:49Arapiles cant stop morph bot
00:14:55Arapiles need to not let him freefarm
00:15:11jakkihirki stop that furion
00:15:13jakkihirki you messing
00:15:16jakkihirki all last hits
00:15:19jakkihirki for both of us
00:15:23baN4nafiSh one here
00:15:24baN4nafiSh get wards
00:15:30jakkihirki Y
00:15:35Arapiles ss ogre
00:15:40Misha tower
00:16:02Arapiles need gank mpoph
00:16:46FetAA go
00:16:55FetAA :DD
00:16:56FetAA k
00:17:04Arapiles again ^^
00:17:11angryfin *thats revenge
00:17:15Arapiles hehe
00:17:59Arapiles coming top gank
00:18:10Arapiles no ulti
00:18:53jakkihirki maybe we need furion too :)
00:18:54Arapiles TT
00:18:57Arapiles yy
00:19:05jakkihirki on se mahtavaa olla kolmella ventissä
00:19:12Buugi u mad
00:19:19angryfin no just upset
00:19:38Arapiles care mid
00:19:54baN4nafiSh gj weaver
00:19:57shorty hurts
00:19:58angryfin ime säkkejäs
00:20:35Misha kill tide
00:21:24jakkihirki kinda need that axe soon :)
00:21:29FetAA tele top
00:21:33Buugi sk
00:21:34Buugi go top
00:21:39Arapiles not before his dagger
00:21:40baN4nafiSh i like forest more than gangs
00:21:43baN4nafiSh i win more in forest
00:22:19FetAA what were u doing there!
00:22:32baN4nafiSh picnic
00:22:33jakkihirki cant really farm anymore
00:22:58baN4nafiSh zeus warding
00:23:15jakkihirki take top tower=?
00:23:19baN4nafiSh sure
00:24:05jakkihirki it seems not
00:25:40baN4nafiSh got my dagger soon then no more forest
00:26:28FetAA buugie
00:26:29FetAA u konw rikka
00:26:30FetAA from gC?
00:26:34FetAA the overated noob
00:26:34Buugi y
00:26:35FetAA 100%
00:26:38Buugi ..
00:26:39jakkihirki -ms
00:26:41FetAA hope he never coems
00:26:41Buugi i hate him
00:26:58angryfin what u do
00:26:58angryfin ?
00:27:01FetAA juked
00:27:24angryfin now u tp
00:27:26shorty juked
00:27:27angryfin )
00:27:33jakkihirki loppuks agi?
00:27:39Buugi (
00:28:57baN4nafiSh prophet plz ward some and let tide get some items
00:29:41shorty hmm
00:29:44shorty radi or mkb
00:29:47baN4nafiSh radi
00:29:54jakkihirki radi stops blinks
00:29:58jakkihirki but gives
00:30:00jakkihirki morp illu
00:30:06jakkihirki so maybe mkb
00:31:14baN4nafiSh reg
00:31:21baN4nafiSh reg
00:31:27jakkihirki what a failing
00:31:29jakkihirki for axe
00:31:35jakkihirki cant hit blink calls
00:31:36baN4nafiSh well a bit to many
00:31:41baN4nafiSh well zeus turned back
00:31:44baN4nafiSh which didnt make sense
00:31:57jakkihirki how hard can it be
00:32:44angryfin ketä äijä
00:32:46angryfin ketä wookie
00:32:51FetAA wut
00:33:01jakkihirki furi make hex
00:33:02angryfin hyvältä näyttää buugin farmi
00:33:06angryfin niinku kuuluuki
00:33:07baN4nafiSh furi make wards
00:33:39jakkihirki dont go near
00:33:40angryfin iu herd fast divine is op this patch
00:33:45jakkihirki when axe a calls only one person
00:33:48jakkihirki sk will ulti
00:34:15FetAA HILLO
00:34:37jakkihirki mikä niin?
00:34:37FetAA this weaver
00:34:39FetAA lucky man
00:34:43shorty u mad?
00:34:44Nagash Calculated porlly
00:34:45FetAA or pro
00:35:10jakkihirki go take
00:35:17shorty rosh?
00:35:18baN4nafiSh i really love to see u get that orchid wr
00:35:20angryfin gosublade kyl tuhoo
00:35:25Buugi niil hoodit :/
00:35:37angryfin ))
00:35:51jakkihirki i make pipe
00:35:52jakkihirki for us
00:35:55jakkihirki furi push
00:36:10baN4nafiSh oh its furis orchid
00:36:15Nagash _D
00:36:17FetAA :D
00:36:24Nagash over brained:D
00:36:28baN4nafiSh dd
00:36:29angryfin -ma
00:36:40baN4nafiSh they going fortower
00:36:41Arapiles i go dagger or refresh?
00:36:42jakkihirki well
00:36:46shorty dagger imo
00:36:47Buugi fetaa
00:36:49Buugi roshan obs
00:36:52jakkihirki that mopo is starting to hurt
00:37:16Buugi b
00:37:17Buugi woods
00:37:46jakkihirki jaa
00:38:24jakkihirki go roshan
00:38:32baN4nafiSh take rax
00:39:25shorty b
00:39:27Arapiles rosh
00:39:27jakkihirki hood<teidän tiimi
00:39:33shorty rosh go
00:39:35Buugi meiän tiimi?
00:39:37baN4nafiSh yes now
00:39:41Buugi imo hood ounaa meiät
00:39:41jakkihirki y
00:39:43Arapiles dagger now
00:39:46baN4nafiSh wr saying go roshan when we got free rax... good captain
00:40:10FetAA jonecy kuulee
00:40:15Buugi tiiän
00:41:07Arapiles gjh
00:41:09angryfin kuka o jonecy
00:41:15FetAA weaverr
00:41:15jakkihirki vähä tulee hatea
00:41:28jakkihirki i go hex too
00:41:33FetAA no pyysit et joku carryy sut
00:41:36FetAA joonas kuunteli
00:41:37FetAA murheitas
00:41:45Nagash :D
00:41:48Buugi pro
00:41:50baN4nafiSh wtf
00:41:53Nagash deem that sk
00:42:35FetAA zz
00:42:39shorty mid go
00:43:21angryfin I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:43:25Misha i surrender
00:43:39Misha I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:44:16angryfin antakee tulla läpi
00:44:19baN4nafiSh -cs
00:44:21FetAA no ei
00:44:24Arapiles -cs
00:44:41baN4nafiSh hmm
00:44:43baN4nafiSh drunk axe
00:45:07Arapiles gj
00:45:49Arapiles wp team
00:45:56jakkihirki paska peli
00:46:01Buugi no tää oli
00:46:05angryfin alusta asti
00:46:05jakkihirki y
00:46:12angryfin ei voi pausee vaan piutää tappaa kun toinen afk
00:46:13shorty wp
00:46:18FetAA fu
00:46:20jakkihirki syytä furioa
Show the full chat log