Game #2465654

Get replay
1 downloads

-15 X
-2 TS

Norrebro
93% | 1565 X | 1521 TS

+16 X
-1 TS

FetAA
87% | 1495 X | 1475 TS

-48 X
-10 TS

SapphireEyes
81% | 1491 X | 1389 TS

+4 X
-2 TS

Zagor
58% | 1221 X | 1379 TS

-16 X
-2 TS

oo0OoO0oo
55% | 1246 X | 1327 TS

+19 X
+1 TS

Netukka
92% | 1518 X | 1543 TS

+56 X
+1 TS

nigulas
89% | 1553 X | 1454 TS

-3 X
+2 TS

Solisluu
75% | 1303 X | 1482 TS

+30 X
+2 TS

fUNCh
65% | 1261 X | 1406 TS

-21 X
+4 TS

Nickless
56% | 1211 X | 1379 TS

Chat log

00:00:08Netukka wishes
00:00:12Netukka are taken
00:00:19Norrebro huskar
00:00:19Zagor get me doc pls
00:00:19Netukka some1 want uunopetteri?
00:00:19Netukka ud
00:00:19Netukka or shall i just ban it
00:00:19SapphireEyes pick furion
00:00:19SapphireEyes ?
00:00:19Norrebro fetaa mid?
00:00:19Netukka eller thrall
00:00:19oo0OoO0oo get me thrall
00:00:19SapphireEyes pick furion 1st pick pls
00:00:19Netukka any1 want
00:00:19Netukka ud
00:00:19Netukka thrall
00:00:19Netukka anything
00:00:19Norrebro u want it
00:00:19Netukka speak
00:00:19Netukka ty
00:00:19Netukka fine
00:00:19Solisluu no
00:00:19SapphireEyes yy
00:00:19Netukka thrall
00:00:19SapphireEyes and i can mid
00:00:19Solisluu )
00:00:19SapphireEyes if u cant)
00:00:23SapphireEyes or just wood
00:00:30SapphireEyes depends of u
00:00:39Norrebro i dont care
00:00:42Norrebro just gimme meepo
00:00:43Netukka ogre
00:00:44Netukka any1
00:00:45Netukka !?
00:00:47Zagor so many great heroes
00:00:58fUNCh ff
00:00:59Netukka vittu et on tylsää porukkaa
00:00:59Norrebro -swap 3
00:01:00Solisluu jebin xD
00:01:01SapphireEyes -swap 1
00:01:06nigulas why IN GODS FUCKING PENIS U TAKE GONDAR?
00:01:13Netukka CAUSE WHY THE FUCK U DONT SPEAK
00:01:17Netukka ANYTHING
00:01:19Netukka I ASKED
00:01:20Netukka 3 TIMES
00:01:21Zagor afk?
00:01:22nigulas I PICK NAIX
00:01:22Netukka ANY WISHES
00:01:24nigulas u pick gondar
00:01:25nigulas fucking ret
00:01:27Netukka yeah
00:01:28Netukka fu
00:01:29Netukka tardo
00:01:35Netukka u dont say if u want any heros
00:01:39Netukka why cant i pick what i want
00:01:40nigulas overrated piece of shit chickenpickplayer
00:01:42Netukka fucking retadr
00:01:44Netukka yeah
00:01:45Netukka idd
00:01:50fUNCh well
00:01:52nigulas why u come
00:01:52Solisluu naix u jungle or?
00:01:54SapphireEyes undy doc
00:01:55nigulas we both needd farm
00:01:55Zagor meepoo im with u?
00:01:55fUNCh we all could pick what we want
00:01:55SapphireEyes down?
00:01:58Norrebro no
00:01:59SapphireEyes i tp
00:01:59nigulas jungle naix is waste
00:01:59SapphireEyes for
00:02:02SapphireEyes first blood
00:02:03Norrebro furi is woods
00:02:07fUNCh but then it would just be 5agi vs 5agi
00:02:11Norrebro u top with ud
00:02:12oo0OoO0oo wd with me
00:02:14SapphireEyes i skilled tp 1st
00:02:15Zagor can i bot for fb?
00:02:17Solisluu venge top
00:02:20SapphireEyes soo i pull
00:02:20Netukka sun ois ehkä kandennu midii
00:02:21Netukka mut
00:02:22Netukka sama se
00:02:22Norrebro no need bro
00:02:24Solisluu nää
00:02:26Solisluu paree ku oot
00:02:31Norrebro fetaaa
00:02:32Solisluu siel meepo midis
00:02:33SapphireEyes afk
00:02:33Netukka mm
00:02:33Zagor fetaa afk
00:02:33nigulas randompausE?
00:02:33Norrebro afk fetAA
00:02:33fUNCh WE CARE NOT
00:02:33Solisluu he picked
00:02:33nigulas -afk
00:02:33Solisluu he must know
00:02:33nigulas yep
00:02:34SapphireEyes randomed
00:02:37Solisluu nah
00:02:38SapphireEyes ?
00:02:39Zagor randomed
00:02:42Solisluu morhp wasnt in random slot
00:02:45nigulas yep
00:02:45FetAA nice
00:02:49nigulas morph was down
00:02:51Zagor hes here
00:02:52Solisluu y
00:02:52nigulas ogre is random spot
00:02:53Norrebro fetaa asshole
00:02:59Norrebro go mid
00:03:05SapphireEyes i pull
00:03:08FetAA it was random
00:03:08Norrebro yy
00:03:09FetAA ^^
00:03:10SapphireEyes for lvl 2
00:03:15nigulas right
00:03:20FetAA it was
00:03:24Solisluu impossible
00:03:28SapphireEyes he was afk till now
00:03:29SapphireEyes Lol.
00:03:29FetAA no..
00:03:37SapphireEyes nice
00:03:37nigulas i randomed naix
00:03:38SapphireEyes golems
00:03:40nigulas from left down corner
00:03:42nigulas no lies
00:03:58SapphireEyes wow shit
00:03:59SapphireEyes d
00:04:47nigulas tra üära lasthiti
00:04:57nigulas mine pulli
00:05:18oo0OoO0oo go venge
00:05:22nigulas MINE PULLI
00:05:27FetAA ss bounty
00:05:34FetAA re
00:05:42oo0OoO0oo gio venge
00:05:51nigulas why do i always have to lane with rets
00:05:59SapphireEyes top rune
00:06:01SapphireEyes or picked
00:06:32Norrebro furi can u pull?
00:06:37SapphireEyes y
00:06:43nigulas ss2
00:07:12FetAA w8
00:07:19FetAA waso om
00:07:48SapphireEyes godnar
00:07:52Solisluu use blast pl0x
00:08:35nigulas tra kui halb sa oeld
00:08:43Zagor imba luck
00:08:46oo0OoO0oo y
00:09:03nigulas chick?
00:09:17FetAA gondar miss
00:10:42Solisluu miss meepo
00:10:43Nickless upg chick??
00:10:49Solisluu y u
00:11:02Nickless maybe in your dreams
00:11:04oo0OoO0oo lol
00:11:07oo0OoO0oo hahaha
00:11:08oo0OoO0oo hahahaha
00:11:09FetAA rune bot
00:11:11FetAA care gondar miss !
00:11:19Nickless i got chick + wards
00:11:24Nickless now someone else upgrade
00:11:33FetAA some1 took rune
00:11:38Solisluu re
00:11:39Solisluu meepo
00:12:25Norrebro furi
00:12:26Norrebro come
00:12:29SapphireEyes lvl 6
00:12:31SapphireEyes yy
00:12:31SapphireEyes go
00:12:46Netukka wd
00:12:47Netukka inc
00:13:18Norrebro tele
00:13:26SapphireEyes got no sprut
00:13:26SapphireEyes atm
00:13:34Solisluu oom
00:13:35SapphireEyes o
00:15:24Zagor come woods morph
00:15:26Zagor kill naix
00:15:40FetAA i take tower
00:16:47Solisluu shoppailen nii sieltä tullaan : (
00:16:54FetAA nice micro
00:17:11fUNCh treads + u.orb
00:17:31fUNCh reuse
00:18:13Norrebro gang naix?
00:18:17oo0OoO0oo y
00:18:38Nickless -ms
00:19:50Netukka dagon
00:19:58SapphireEyes 3 top
00:20:46Norrebro illu
00:21:07FetAA heal him
00:21:12oo0OoO0oo was to late
00:21:58oo0OoO0oo i dont know if ima worse or furi
00:22:01Netukka tele
00:22:03Netukka tele
00:22:11fUNCh asdf
00:22:12Netukka why didnt u tele
00:22:14Netukka earlier
00:22:15Netukka -.-
00:22:20fUNCh didnt had tp mana at start -.-
00:23:04SapphireEyes nice doc loeav me
00:23:05SapphireEyes (
00:23:39Zagor buy dust furi pls
00:23:54fUNCh damn
00:24:07nigulas actually im low on mana
00:24:09nigulas and deso soon
00:24:15oo0OoO0oo miss lcik
00:24:46Nickless undy inv
00:24:46Norrebro b
00:25:12nigulas 400 for deso
00:25:14nigulas thn im rdy to rock
00:26:12fUNCh i'll just go farming too then
00:26:17fUNCh 6000g
00:26:29FetAA b
00:26:39Norrebro twr
00:27:09Norrebro wtf
00:27:18Norrebro great
00:27:29nigulas me
00:27:29nigulas sec
00:27:34nigulas come rosh
00:27:34Netukka go
00:27:35Netukka rosh
00:27:41Zagor def
00:27:55oo0OoO0oo ill tp
00:28:16FetAA deny -.-
00:28:18FetAA mass godl
00:28:30SapphireEyes opugna
00:28:49SapphireEyes jeuss
00:29:46Netukka kui pal aattelit farmaa
00:29:47Netukka liqu
00:29:48Netukka :D
00:30:04Norrebro twr
00:30:07Solisluu jaa se ei ollu aito
00:30:14Solisluu shiva ois in 600
00:30:17Solisluu sit aattelin olla messis
00:30:24Solisluu vähä turha käydä fiidaas
00:30:31SapphireEyes died
00:30:32Norrebro protect me
00:30:36Norrebro w
00:30:37Netukka no rosh
00:30:38Netukka SRy
00:30:38Norrebro lol
00:30:42FetAA they took alrdy?
00:30:45SapphireEyes naix
00:30:45SapphireEyes got
00:30:50nigulas ac in 200
00:30:52Norrebro ward
00:31:34nigulas lez end it?
00:32:09Solisluu ai gosu blade
00:32:20Solisluu derpest of all herps
00:33:09FetAA need hex fgor naix
00:33:14Norrebro morph
00:33:15SapphireEyes making now
00:33:16oo0OoO0oo ill try
00:33:24Norrebro use gosu shit on naix
00:33:28Netukka push
00:33:30Netukka top
00:33:31Netukka and bot
00:34:08SapphireEyes kill naix?
00:34:15Solisluu we aint got all
00:34:19Solisluu -afk
00:35:43Netukka :D
00:35:43nigulas HAHAHA
00:35:48FetAA hmm?=
00:35:48Netukka well
00:35:48Solisluu fatal mby
00:35:48Solisluu no reason to quit imo
00:35:48FetAA y
00:35:48Netukka i think
00:35:48Netukka pugna can
00:35:48Netukka leave
00:35:48Netukka now
00:35:48Netukka this ends
00:35:48Netukka soon
00:35:48Netukka so
00:35:48Zagor go naix LD
00:35:48Nickless bb
00:35:48Netukka doesnt really matter
00:35:48Zagor :D
00:35:48Solisluu bb wp
00:36:36Zagor I surrender! [1/4 of Sentinel]
00:36:38nigulas 6k
00:36:39nigulas k
00:36:40FetAA geo is fail
00:36:43Solisluu can i take
00:36:50fUNCh can i make scepter
00:36:52fUNCh of his items
00:36:55fUNCh or treads
00:36:55fUNCh :D
00:36:55Solisluu hmm k?
00:37:03Zagor can i dagon?
00:37:06FetAA tärkee pugna lähti
00:37:13Zagor captain?
00:37:14Solisluu i took bracer
00:37:19Zagor can i take dagon?
00:37:22Norrebro yy
00:38:05Norrebro I surrender! [2/4 of Sentinel]
00:38:09oo0OoO0oo I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:38:22Solisluu aika boree ku vielki instaa 1,5k hp
00:38:44Solisluu : D
00:38:45Solisluu nice
00:38:46Solisluu furion
00:38:49FetAA :Dd äläpä
00:38:51Solisluu bestest blocker europe
00:38:56Norrebro hahahaa
00:39:17FetAA cant win game with norrebro
00:39:18Solisluu 3 hit
00:39:19Solisluu xD
00:39:20Netukka wanna give
00:39:21Netukka something
00:39:23oo0OoO0oo trye
00:39:24Netukka :D
00:39:31oo0OoO0oo he did good
00:39:37oo0OoO0oo rest failed not ganging naix
00:39:40oo0OoO0oo including you
00:39:46FetAA yeah im the ganker
00:39:48FetAA u just fed him
00:39:53oo0OoO0oo sure we did
00:40:03oo0OoO0oo we did good acctually the first 10 in
Show the full chat log