Game #1065006

Get replay
4 downloads

-40 X
-1 TS

WANKmaster
84% | 1318 X | 1430 TS

-50 X
-1 TS

VictoriaJrocks
85% | 1235 X | 1498 TS

-43 X
-1 TS

FetAA
73% | 1128 X | 1456 TS

-57 X
-2 TS

sebralane
35% | 1025 X | 1208 TS

-52 X
-2 TS

Kapo-
29% | 992 X | 1201 TS

+62 X
+1 TS

N2xy
80% | 1197 X | 1444 TS

+31 X
+1 TS

creeeeeee
77% | 1211 X | 1398 TS

+34 X
+3 TS

Tazok
75% | 1221 X | 1378 TS

+58 X
+5 TS

fUNCh
69% | 1167 X | 1379 TS

+68 X
+14 TS

Xzenoo
22% | 875 X | 1242 TS

Chat log

00:00:19creeeeeee -clear
00:00:19Tazok -clear
00:00:21sebralane let me play alcke :P
00:00:22VictoriaJrocks :@
00:00:24N2xy xD
00:00:24N2xy any wishes?
00:00:24FetAA bannn
00:00:24creeeeeee potm
00:00:24FetAA alrdy!
00:00:24N2xy ok
00:00:24N2xy :(
00:00:24creeeeeee ban wisp
00:00:24Tazok alche/doom
00:00:24creeeeeee so no ursa+wisp or naix or sth
00:00:24VictoriaJrocks N2xy is imba morph
00:00:24creeeeeee sick wisp combos here
00:00:24N2xy hmm..
00:00:24FetAA i bet...
00:00:24WANKmaster sure he is
00:00:24WANKmaster :D
00:00:24creeeeeee slard wisp
00:00:24creeeeeee alce wisp
00:00:24creeeeeee sk wisp
00:00:24Tazok could get wisp ourself?
00:00:24N2xy -wisp
00:00:24creeeeeee veery sick
00:00:24N2xy you will get that potm
00:00:24FetAA cmonn
00:00:24FetAA bann
00:00:24WANKmaster -alche
00:00:24creeeeeee good
00:00:27fUNCh mis bannid ?
00:00:33creeeeeee alce ja wisp
00:00:37creeeeeee ja mis sulle :)
00:00:42N2xy hmm..
00:00:44creeeeeee necro?
00:00:45sebralane u think u can dance???
00:00:46N2xy yep
00:00:48N2xy hea mõte
00:00:51creeeeeee :)
00:00:57N2xy -swap 2
00:00:58creeeeeee -swap 1
00:00:58fUNCh creole ikka ära potmi anna
00:00:59fUNCh kindel fail
00:01:01N2xy tahad midi?
00:01:05creeeeeee jaa vaat kes räägib
00:01:08creeeeeee amm mul pole vahet
00:01:14WANKmaster doom
00:01:17WANKmaster zeuz
00:01:17Xzenoo English please :)
00:01:18N2xy mine siis
00:01:18WANKmaster dazzle
00:01:20WANKmaster yakiro
00:01:28VictoriaJrocks LEO?
00:01:30VictoriaJrocks why mort
00:01:31creeeeeee sul parem imo
00:01:31Tazok get dazzle and sk?
00:01:32FetAA me best mort
00:01:33creeeeeee porti vastu
00:01:33VictoriaJrocks when we dont have a takn
00:01:34Xzenoo what should i pick?
00:01:36creeeeeee morti
00:01:36VictoriaJrocks BUT WE DONT HAVE ANY TANKS
00:01:39VictoriaJrocks if they take leo its over
00:01:41Tazok dazzle
00:01:42N2xy sk?
00:01:44FetAA ME EUS BEST MORTRED
00:01:46creeeeeee mine ise
00:01:47FetAA its autowin
00:01:47VictoriaJrocks ff
00:01:50creeeeeee necroga parem morti vastu
00:01:53WANKmaster yeah
00:01:56WANKmaster kinda gg ..
00:01:59creeeeeee :DDDDDDDDDDD
00:02:00Xzenoo -swapall
00:02:01Tazok me+sk bot?
00:02:01WANKmaster doom
00:02:02Kapo- :p
00:02:02VictoriaJrocks why do people ruin on purpose :D
00:02:03fUNCh wank hakkad fiidima jälle ?
00:02:04FetAA lol who cares gcs picks
00:02:05Kapo- jakiro : D
00:02:05fUNCh -swap 5
00:02:08creeeeeee last get razor
00:02:09WANKmaster get doom
00:02:10creeeeeee RAZOR
00:02:11N2xy mirana,.,. miks midi ei taha? :(
00:02:11creeeeeee FAST
00:02:12VictoriaJrocks jakiro ois kova
00:02:13creeeeeee RAZOR
00:02:14FetAA u can win with 5 meepos
00:02:14creeeeeee NOW
00:02:17Tazok -swap#
00:02:18FetAA jakiro nicee
00:02:21FetAA come bot with meh
00:02:26creeeeeee dno...arvad parem?
00:02:29creeeeeee morphi vastu?
00:02:30creeeeeee mul+
00:02:34Tazok chuck
00:02:37Tazok chick
00:02:39N2xy ok.. ma vaatan siis
00:02:41VictoriaJrocks im not laning with zeus
00:02:48FetAA :DD
00:02:49WANKmaster yes
00:02:49WANKmaster u
00:02:50VictoriaJrocks zzz
00:02:50WANKmaster are
00:02:50Xzenoo ...
00:02:54Tazok chick?
00:02:55FetAA well u have ugly nuke
00:02:56sebralane cmon rapuska
00:02:57Xzenoo srry guys forgot to buy chick..
00:02:58sebralane dont be hater
00:03:00VictoriaJrocks its the hero
00:03:00Xzenoo fuck me
00:03:02creeeeeee get it asap
00:03:08Xzenoo yup
00:03:10Tazok buy asap, first to spawn buys
00:03:15VictoriaJrocks we go at level 3 or what
00:03:16Tazok activates*
00:03:22sebralane will do
00:03:28FetAA wankmaster linken ehtreal
00:03:29creeeeeee pulli kohe äää see pask
00:03:43fUNCh range 500 ?
00:03:58sebralane 3lane?
00:04:09FetAA use fire
00:05:09FetAA use fire
00:05:09FetAA man
00:05:27FetAA -.-
00:05:28creeeeeee 2ss
00:05:30FetAA u run so i couldnt blink on u
00:05:37Tazok -2
00:05:38VictoriaJrocks should have let me lane with him
00:05:47FetAA älä mee autoatackkaa niitä
00:05:49FetAA iske kerran ja bakita
00:05:51FetAA ja käyät manaas
00:05:52Tazok thd re
00:06:09Tazok re pa
00:06:11Tazok thd miss
00:06:27Tazok go pa when you can
00:06:27N2xy ss mid
00:06:37VictoriaJrocks top miss 2
00:06:40VictoriaJrocks re 1
00:06:44creeeeeee need that chick
00:07:10Tazok sk tp and activate
00:07:14Xzenoo k
00:07:20creeeeeee 1ss
00:07:36Tazok thd miss
00:07:50N2xy ss mid
00:08:02Xzenoo a lil late
00:08:07creeeeeee 2ss
00:08:12FetAA ..
00:08:14FetAA ok i go mid
00:08:19Xzenoo im worthless..
00:08:20sebralane gank top
00:08:37fUNCh :D:D::D
00:08:42fUNCh mana sai otsa
00:08:44creeeeeee healida ei tasu onju :D
00:08:47fUNCh healisn
00:08:53Tazok pa
00:08:55Tazok when
00:09:03creeeeeee vähemalt saab itemit lõpuks
00:09:04creeeeeee tra
00:09:28Tazok go pa wheny ou can
00:09:34VictoriaJrocks ill visit mid in sec
00:09:36Xzenoo k
00:09:39VictoriaJrocks dont have slow yet though
00:10:02N2xy ss mid
00:10:05N2xy ops
00:10:08Xzenoo good misses
00:10:09Xzenoo ffs
00:11:15Tazok was 3 bot
00:11:22VictoriaJrocks that tp was bad move
00:11:33FetAA well he woulda started go b
00:11:34FetAA anyways
00:11:36FetAA cause tower
00:11:39FetAA woulda aggroed him
00:11:41FetAA after that creep
00:11:43WANKmaster hes
00:11:44WANKmaster invis
00:11:44WANKmaster mid
00:11:48FetAA y
00:11:51VictoriaJrocks älä mee bot yksin
00:11:59Kapo- pullasin vaa
00:12:00FetAA :D
00:12:06Kapo- ja metästä tuli peikko
00:12:07sebralane gank top
00:12:12VictoriaJrocks ..
00:12:17VictoriaJrocks whyy morph
00:12:18N2xy ?
00:12:21VictoriaJrocks morph went b
00:12:51VictoriaJrocks tapetaa
00:12:54VictoriaJrocks hetki
00:13:04VictoriaJrocks noni
00:13:21Kapo- et stunnannukaa
00:13:29VictoriaJrocks se lähtee liikkeelel 3s myöhässä
00:13:39FetAA :Dd
00:14:03fUNCh noob
00:14:04creeeeeee wtf
00:14:09creeeeeee vend kõrval ja starfall ei tule
00:14:16fUNCh oleks pidand lihtsalt starfalli panema
00:14:18fUNCh rangest oi väljas
00:14:22fUNCh 10 km juba kui sa panid
00:14:48creeeeeee mid
00:14:49creeeeeee help
00:15:09Tazok go
00:15:22Tazok necro?
00:17:09creeeeeee my
00:17:27Tazok should have seen that one comming..
00:17:59Tazok go
00:18:28Tazok -3
00:18:46VictoriaJrocks if mortred was leo our lineup would be good
00:18:47creeeeeee ive gotten all runes
00:18:49creeeeeee from him
00:18:57creeeeeee passed 10 minutes :D
00:19:01creeeeeee he only got first ones
00:19:05FetAA if i wouldnt suicide
00:19:24creeeeeee go kill
00:19:25creeeeeee got dd
00:19:25creeeeeee :D
00:19:44VictoriaJrocks "im the best mortred"?
00:19:52FetAA obsivously
00:20:01FetAA mad skills
00:20:03Tazok good farm top
00:20:07VictoriaJrocks i just took screenshot
00:20:11VictoriaJrocks of the chat
00:20:20FetAA whys that
00:20:23creeeeeee kill missel
00:20:29FetAA deff
00:20:42creeeeeee oom
00:20:56creeeeeee hope
00:20:58creeeeeee it comes bot
00:20:59creeeeeee rune
00:20:59creeeeeee :D
00:21:05creeeeeee xD
00:21:07Xzenoo what item shud i take first?
00:21:17Tazok bkb imo
00:21:17fUNCh go hp build
00:21:21Xzenoo bkb
00:22:14fUNCh pro skillat
00:22:23VictoriaJrocks like i can know how many are coming
00:22:32fUNCh yes
00:22:33fUNCh mh
00:22:43WANKmaster this is over
00:22:53VictoriaJrocks youre not getting ethereal blade or what
00:23:20creeeeeee now
00:23:23creeeeeee he got rune
00:23:29creeeeeee dd
00:23:30creeeeeee care
00:23:47fUNCh mid lbl2 ?
00:23:53VictoriaJrocks they going top mort
00:23:57Tazok wtf?
00:23:58FetAA mm
00:24:18sebralane its soo lost
00:24:20sebralane :s
00:24:39fUNCh got heal
00:24:40fUNCh meka
00:25:01VictoriaJrocks we cant damage them at all
00:25:07sebralane ff
00:25:10sebralane !ff
00:25:17Tazok deny
00:25:25creeeeeee i got it
00:25:25Tazok potm?
00:25:57creeeeeee get mid
00:25:58creeeeeee he is alone
00:25:59creeeeeee again
00:26:03creeeeeee goes top
00:26:04creeeeeee prolly
00:26:16Tazok zus
00:26:51VictoriaJrocks its gone
00:27:09Tazok push next tower?
00:27:12creeeeeee no
00:27:20creeeeeee def mid
00:27:21creeeeeee bot
00:28:16FetAA nic edelay
00:28:30WANKmaster -ma
00:28:33VictoriaJrocks -öma
00:28:33VictoriaJrocks -am
00:28:35VictoriaJrocks -ma
00:28:39WANKmaster how the fuck u guys can be lvl 8 ?
00:28:45WANKmaster ziibra
00:28:50WANKmaster mida vittu sa teed terve pela ?
00:28:51sebralane look
00:28:53sebralane i will di
00:28:53sebralane e
00:28:54sebralane now
00:28:57sebralane i cant go lane
00:29:01FetAA how the fuck so much delay
00:29:06VictoriaJrocks why would you need to go on a lane?
00:29:22sebralane see
00:29:22VictoriaJrocks i said why would you nee dto go to a lane
00:29:24WANKmaster y
00:29:25WANKmaster gj
00:29:27WANKmaster ziibra
00:29:28VictoriaJrocks theres no reason for you to go to a lane
00:29:28WANKmaster u rule
00:29:35sebralane u told me to go to lane
00:29:37sebralane i did
00:30:06WANKmaster fetaa miksi otit sen vitun PA
00:30:25VictoriaJrocks ai fetaa kehtaa noin pahasti failata
00:30:38Tazok b
00:30:38FetAA jakiro
00:30:40FetAA u should spam ur shit
00:30:40VictoriaJrocks ei ois uskou
00:30:41VictoriaJrocks uskonu
00:30:46N2xy yep
00:30:53Kapo- i'm
00:31:01Tazok i take mid
00:31:04Xzenoo next item shud be?
00:31:21fUNCh dagon
00:31:21FetAA we ateleast should be able to turtle
00:31:24FetAA jakiro zeus spam
00:31:26Tazok stygian
00:31:26Xzenoo srsly?
00:31:29VictoriaJrocks they dont dare to
00:31:33Xzenoo stygian sounds fun
00:31:33fUNCh dagon more imba
00:31:50Tazok indeed. Huge dps and mana boost
00:31:51Xzenoo rosha soon?
00:31:57Xzenoo k
00:32:01N2xy ye. lets take it
00:32:03VictoriaJrocks now they take rosh
00:32:05VictoriaJrocks and its overrrr
00:32:24FetAA we oculd win if not lose bot rax like air
00:32:36creeeeeee uhtii
00:32:38creeeeeee 3 more
00:32:43creeeeeee :)
00:33:05Tazok care dazzl
00:33:13Tazok top lane?
00:33:18Xzenoo y sure
00:33:26sebralane wtf
00:33:27FetAA lol they have wars there tT?
00:33:30fUNCh fiider
00:33:34sebralane why did u just stand ther?
00:33:37N2xy sk come
00:33:40N2xy dd
00:33:41Tazok bet he got pissed there
00:33:41N2xy top
00:33:46fUNCh 4 0 to 4 5
00:33:52N2xy sk
00:33:55Xzenoo yep
00:34:06VictoriaJrocks kapo sebra
00:34:08VictoriaJrocks nuke them to hell
00:34:32FetAA not ltiek that
00:34:52sebralane -afk
00:34:54VictoriaJrocks -afk
00:34:55FetAA well morphling dead allways when we afk
00:34:56Kapo- -afk
00:34:58FetAA when we def
00:34:59FetAA -afk
00:35:01FetAA gg
00:35:02FetAA I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:35:03FetAA I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:35:06sebralane -ff
00:35:10VictoriaJrocks I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:35:11sebralane !ff
00:35:21WANKmaster I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:36:16creeeeeee -aa
00:36:26fUNCh 0,00001 ?
00:36:31creeeeeee 78%
00:36:35creeeeeee ja ma randomeid kah lasknud
Show the full chat log